Modelos atómicos

FT.Teoría atómica de Thomson

FT.Teoría atómica de Dalton

FT.Modelo atómico de Rutherford

FT.Modelo atómico de Bohr

MP.Secuencia de modelos atómicos